Henningsværs historie

Henningsvær havn 1948
Henningsvær er en liten øygruppe beliggende mellom den mektige Vågakallen og Lofotveggen med ca 400 fastboende. Stedet har et godt utviklet servicetilbud med flere typer overnatting og kan tilby gode opplevelser innen gastronomi, natur. Stedet har på tross av sin størrelse et variert næringsliv med en rekke kunsthåndtverks bedrifter, restauranter, gallerier med høy kvalitet.

Henningsvær er flatt og med sin frie beliggenhet får Lofotskreien de aller beste tørkeforhold under og etter Lofotfisket. Fisken henges på hjellene fra i mars og henger til ca midten av juni. Da tas fisken ned og legges inn på bryggene til ettertørking og mellomlagring.

I løpet av august starter vrakingen (sorteringen) av fisken. Den vurderes og sorteres i ulike kvaliteter, før den pakkes og eksporteres eller brukes til lutefisk i Norge. Mye av tørrfisken sendes til Italia, Kroatia og Nigeria der de har mange års tradisjoner for dette produktet.

Bosettingen i Henningsvær er gammel. Den eldste dokumenterte bosetting er så langt tilbake som til i 1556 – men stedet lever i beste velgående på alle vis, selv om en ikke har den fiskeriaktiviteten som fantes for mange år siden. Turisme har blitt en av de viktigste næringsveier for stedet, men historien, røttene og fiskeriet er stadig like sentral.